11 maja 2018

Formularz

Data Konferencji
27 września (Czwartek) – 28 września (Piątek) 2018

Opłata konferencyjna
Opłata 180 zł
Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, cocktail, przerwy kawowe i lunch.
Opłata nie obejmuje zakwaterowania.

W razie rezygnacji opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi.

OSTATECZNY TERMIN REJESTRACJI – 24. 09. 2018 

Przelew na konto:
Uniwersytet Pedagogiczny
Konto: PEKAO S.A. 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687
W TYTULE PRZELEWU:   DK 336 IMIĘ I NAZWISKO

W przypadku płatności kartą kredytową, proszę przejść do: Płatność

 

Formularz rejestracyjny

Faktura
TakNie


Potwierdzenie zapłaty

Przekazywanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo żądania ich poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej konferencje@up.krakow.pl