14 maja 2018

Komitet Organizacyjny

Dr Magdalena Makieła – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Dr hab. Małgorzata Zachara (Uniwersytet Jagielloński)

Dr Magdalena Frańczuk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Dr Marcin Sala-Szczypiński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Mgr. Michał Babij (Małopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji)