14 maja 2018

Program*

Ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów (ang. ADR) – wymiar prawny, ekonomiczny i międzynarodowy”
Kraków 27-28 wrzesień 2018 r.

 

I DZIEŃ (27.09.2018)

Uniwersytet Jagielloński – ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków – Collegium Novum – Aula (I. piętro)

16.30 – 17.00 przybycie uczestników
17.00 – 17.10 otwarcie konferencji

 

Wykład Inauguracyjny

17.10 – 17.35 „Zalety arbitrażu handlowego w rozstrzyganiu sporów gospodarczych

Prof. dr hab. Andrzej Szumański – Uniwersytet Jagielloński

17.35 – 18.00 „Zalety mediacji w rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Maciej Bobrowicz – Prezes Krajowej Izby Radców Prawnych

 

18.00 – 20.00 cocktail – Collegium Novum

 

II DZIEŃ (28.09.2018)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków – Stara Aula, Budynek Główny I p.

9.30 – 10.00  rejestracja
10.00 – 10.15 otwarcie konferencji

 

I PANEL: ARBITRAŻ

Moderator dr Karol Zawiślak – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

10.15 – 10.30 „Status prawny arbitra”

prof. dr hab. Andrzej Szumański – Uniwersytet Jagielloński

10.30 – 10.45 „Sądownictwo międzynarodowe i arbitraż międzynarodowy. Podobieństwa i różnice”

prof. nadzw. WSPiA dr hab. Kazimierz Lankosz, em. prof. UJ oraz UEK, profesor wizytujący UEK

10.45 – 11.00 „Związanie następcy prawnego zapisem na arbitraż – krytyczna analiza stanu orzecznictwa i doktryny”

adw. dr Rafał Kos – Managing Partner w Kancelarii Kubas Kos Gałkowski

11.00 – 11.15 „Dobre praktyki w zakresie przeprowadzania dowodu z opinii biegłego w postępowaniach arbitrażowych”

dr Rafał Morek – Uniwersytet Warszawski

11.15 – 11.30 „Mediacja i Arbitraż w Państwie Środka: Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów z kontrahentami chińskimi”

adw. Andrzej Zacharzewski – Wspólnik Kancelarii Zacharzewski i Wspólnicy

 

11.30 – 11.45 dyskusja

11.45 – 12.00 przerwa kawowa

 

II PANEL: MEDIACJA

moderator dr Magdalena Makieła – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

 

12.00 – 12.15 „Mediacje administracyjne w praktyce działania przedsiębiorców

prof. UWr. dr.hab. Magdalena Tabernacka – Uniwersytet Wrocławski

12.15 – 12.30 „Mediować czy pozywać? Kiedy i dlaczego ugoda  jest lepsza od wyroku?”

sędzia Zbigniew Zgud – Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie – koordynator ds. mediacji

12.30 – 12.45 „Przyczyny wyboru mediacji jako sposobu rozwiązywania międzynarodowych sporów gospodarczych”

adw. Cezary Rogula – Uniwersytet w Antwerpii

12.45 – 13.00 „Mediacja w postępowaniu z udziałem jednostek sektora finansów publicznych w świetle art. 54 ustawy o finansach publicznych”

dr Monika Haczkowska – Politechnika Opolska

13.00 – 13.15 „Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów w świetle amerykańskiego prawa federalnego”

Prof.UŁ dr hab. Jacek Skrzydło – Uniwersytet Łódzki

 

13.15 – 13.30 dyskusja

13.30 – 13.45 przerwa kawowa

 

III PANEL: NEGOCJACJE

Moderator adw. Łukasz Wołk – Partner w Kancelarii Kochański, Zięba i Partnerzy

 

13.45 – 14.00 „Negocjacje i prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami Snowflakes Generation

Sylwia Królikowska – Psycholog biznesu, Prezes Van Dahlen Group Sp. z o.o.

14.00 – 14.15 „Erystyka w negocjacjach”

prof. UG dr hab. Kamil Zeidler, Uniwersytet Gdański

14.15 – 14.30 „Negocjacje prawnicze w obrocie handlowym”

Wiesław Hałucha – Prezes Alwernia S.A., Konsul Honorowy Republiki Kazachstanu

14.30 – 14.50 „O problemach negocjacji na przykładzie kilku technik negocjacyjnych”

dr Dariusz Dąbek – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

 

14.45 – 15.00 dyskusja

15.00 – 15.10 zakończenie konferencji

15.10 – 16.00 lunch

 

* Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu